+31 (0)43 363 82 18 / 363 59 06

Danscentrum BEATS AND BARS

Club & Cursus Condities

VAN BEATS AND BARS

1. Deze club-/cursuscondities zijn van toepassing op alle activiteiten van Danscentrum Beats and Bars tenzij expliciet anders vermeld. 2. De deelnemer wordt op maandbasis minimaal 3 Dansclub-weken gegarandeerd, uitgezonderd de maanden juli en augustus. De maanden juli en augustus worden jaarlijks afhankelijk van de schoolvakanties gepland. Conform worden voor betreffende maanden ook de betreffende van contributie en reguliere DansClub-weken bepaald. 3. De inschrijving is individueel en voor onbepaalde tijd. 4. De inschrijving geschiedt voor een bepaalde dag en tijd volgens het dan geldend Club-/Cursusrooster. 5. Na inschrijving kan de deelnemer tevens gebruik maken van alle parallel lopende Dansclubs op andere dagen en tijden. Ook kan de deelnemer gebruik maken Dansclubs van een lager niveau. Een en ander uitsluitend na afspraak in overleg met Danscentrum Beats and Bars en indien de desbetreffende club dit toelaat i.v.m. het aantal deelnemers. 6. De contributie voor een Dansclub wordt maandelijks afgedragen ongeacht het aantal Dansclub-weken in de desbetreffende maand. 7. Inschrijfgeld is men altijd verschuldigd bij inschrijving in een van de Dansclubs of -cursussen, tenzij expliciet anders vermeld. 8. Bij inschrijving dient men het inschrijfgeld en de contributie van de eerste maand te voldoen via automatische incasso. Bij contante betaling zie nr.13. 9. Gemiste lessen kunnen na afspraak eventueel op parallel lopende Dansclubs, cq -cursussen, worden ingehaald. 10. Danssportcentrum Beats and Bars behoudt zich het recht voor gedurende het jaar wijzigingen in haar club-/cursusprogramma aan te brengen. Dagen, tijden en/of clubs/cursussen kunnen hierdoor wijzigen en/of vervallen. Wijzigingen in het club- /cursusprogramma worden voor ingang van de wijzigingen bekend gemaakt. 11. Het opzeggen van het Dansclub/-cursus lidmaatschap kan alleen maar schriftelijk (of per mail) geschieden. Hierbij dient men de voor betreffende club/cursus geldende opzegtermijn in acht te nemen, ingaand vanaf de laatste dag van de maand waarin schriftelijk is opgezegd. Met betrekking tot de Dansen voor Paren, Stijldansen en Salsa, clubs bedraagt deze opzegtermijn twee maanden. Bij alle overige Dansclubs is er een opzegtermijn van één maand van toepassing, tenzij expliciet anders vermeld! Op de opzegprocedure zijn de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 12. De betaling van de verschuldigde inschrijf- en contributiegelden geschiedt via automatische incasso in de eerste week van de maand. Hiertoe dient men Danscentrum Beats and Bars naar behoren te machtigen. De deelnemer draagt zorg voor een voldoende banksaldo zodat incassering zonder problemen kan plaatsvinden. 13. Bij contante betaling dient men het verschuldigde inschrijfgeld en de eerste maand contributie vooraf per kas te voldoen. Elke volgende termijn vervalt op elke eerste les van de maand. Contante betaling geniet niet de voorkeur. 14. Wijzigingen zijn ten alle tijden voorbehouden in de club-/cursus-condities, algemene voorwaarden en clubprogramma's en zullen voor ingang van de wijzigingen worden aangekondigd. 15. Een afschrift van de algemene voorwaarden van DansSportcentrum Beats and Bars, die ten grondslag liggen aan deze cursuscondities, ligt ter inzage aan de balie. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos verstrekt. Maastricht, Januari 2012
Locatie adres: Severenplein 25e 6225 AZ Maastricht 00 31 (0)43 363 59 06 Correspondentie adres: Ambyerstraat Zuid 84 6225 AJ Maastricht 00 31 (0)43 363 82 18 info@beatsandbars.nl Overige: IBAN: NL35 INGB 0003 1372 43 BIC: INGBNL2A KvK: 14 62 36 76 BTW: NL 8002 27 396 B 01
+31 (0)43 363 82 18 / 363 59 06 Wie zijn wij Danslessen Fitnesslessen Weekoverzicht Inschrijven Iets te vieren? Activiteiten Overige Contact Home Inlog Portal Inlog Portal 043 - 3635906 / 3635906 NU INSCHRIJVEN Locatie adres: Severenplein 25e 6225 AZ Maastricht 00 31 (0)43 363 59 06 info@beatsandbars.nl  DE ENIGE MANIER OM TE ONTDEKKEN OF IETS WERKT IS DOOR HET TE DOEN!  Correspondentie adres: Ambyerstraat Zuid 84 6225 AJ Maastricht 00 31 (0)43 363 82 18 info@beatsandbars.nl NEEM EEN LIDMAATSCHAP BIJ BEATS AND BARS SCHRIJF NU ONLINE IN VOOR EEN VAN ONZE DANS EN/OF FITNESS CLUBS! NU INSCHRIJVEN
Copyrights © Alle rechten voor behouden aan Crea-Danscentrum “on Beats and Bars” vof                                                                                                                        Webdesign Harold Lousberg                                       
Inlog Portal Inlog Portal
043 - 3635906 / 3635906
Inlog Portal Laatste Nieuws
+31 (0)43 363 82 18 / 363 59 06
Correspondentie adres: Ambyerstraat Zuid 84 6225 AJ Maastricht 00 31 (0)43 363 82 18 info@beatsandbars.nl Locatie adres: Severenplein 25e 6225 AZ Maastricht 00 31 (0)43 363 59 06 info@beatsandbars.nl NU INSCHRIJVEN NU INSCHRIJVEN NEEM EEN LIDMAATSCHAP BIJ BEATS AND BARS SCHRIJF NU ONLINE IN VOOR EEN VANONZE DANS EN/OF FITNESS CLUBS!
DANSCENTRUM BEATS AND BARS

Club & Cursus Condities

VAN BEATS AND BARS

1. Deze club-/cursuscondities zijn van toepassing op alle activiteiten van Danscentrum Beats and Bars tenzij expliciet anders vermeld. 2. De deelnemer wordt op maandbasis minimaal 3 Dansclub-weken gegarandeerd, uitgezonderd de maanden juli en augustus. De maanden juli en augustus worden jaarlijks afhankelijk van de schoolvakanties gepland. Conform worden voor betreffende maanden ook de betreffende van contributie en reguliere DansClub-weken bepaald. 3. De inschrijving is individueel en voor onbepaalde tijd. 4. De inschrijving geschiedt voor een bepaalde dag en tijd volgens het dan geldend Club-/Cursusrooster. 5. Na inschrijving kan de deelnemer tevens gebruik maken van alle parallel lopende Dansclubs op andere dagen en tijden. Ook kan de deelnemer gebruik maken Dansclubs van een lager niveau. Een en ander uitsluitend na afspraak in overleg met Danscentrum Beats and Bars en indien de desbetreffende club dit toelaat i.v.m. het aantal deelnemers. 6. De contributie voor een Dansclub wordt maandelijks afgedragen ongeacht het aantal Dansclub-weken in de desbetreffende maand. 7. Inschrijfgeld is men altijd verschuldigd bij inschrijving in een van de Dansclubs of -cursussen, tenzij expliciet anders vermeld. 8. Bij inschrijving dient men het inschrijfgeld en de contributie van de eerste maand te voldoen via automatische incasso. Bij contante betaling zie nr.13. 9. Gemiste lessen kunnen na afspraak eventueel op parallel lopende Dansclubs, cq -cursussen, worden ingehaald. 10. Danssportcentrum Beats and Bars behoudt zich het recht voor gedurende het jaar wijzigingen in haar club-/cursusprogramma aan te brengen. Dagen, tijden en/of clubs/cursussen kunnen hierdoor wijzigen en/of vervallen. Wijzigingen in het club- /cursusprogramma worden voor ingang van de wijzigingen bekend gemaakt. 11. Het opzeggen van het Dansclub/-cursus lidmaatschap kan alleen maar schriftelijk (of per mail) geschieden. Hierbij dient men de voor betreffende club/cursus geldende opzegtermijn in acht te nemen, ingaand vanaf de laatste dag van de maand waarin schriftelijk is opgezegd. Met betrekking tot de Dansen voor Paren, Stijldansen en Salsa, clubs bedraagt deze opzegtermijn twee maanden. Bij alle overige Dansclubs is er een opzegtermijn van één maand van toepassing, tenzij expliciet anders vermeld! Op de opzegprocedure zijn de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 12. De betaling van de verschuldigde inschrijf- en contributiegelden geschiedt via automatische incasso in de eerste week van de maand. Hiertoe dient men Danscentrum Beats and Bars naar behoren te machtigen. De deelnemer draagt zorg voor een voldoende banksaldo zodat incassering zonder problemen kan plaatsvinden. 13. Bij contante betaling dient men het verschuldigde inschrijfgeld en de eerste maand contributie vooraf per kas te voldoen. Elke volgende termijn vervalt op elke eerste les van de maand. Contante betaling geniet niet de voorkeur. 14. Wijzigingen zijn ten alle tijden voorbehouden in de club-/cursus-condities, algemene voorwaarden en clubprogramma's en zullen voor ingang van de wijzigingen worden aangekondigd. 15. Een afschrift van de algemene voorwaarden van DansSportcentrum Beats and Bars, die ten grondslag liggen aan deze cursuscondities, ligt ter inzage aan de balie. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos verstrekt. Maastricht, Januari 2012